Paardensport-vereniging De Veldruiters

De Veldruiters in Millingen aan de Rijn is geen manege maar een gezellige club. Naast een clubhuis hebben wij zes stallen waar o.a. drie clubpony`s staan. Tevens hebben wij de beschikking over verschillende weides.

Wij bestaan al meer dan 35 jaar en werken zonder winstoogmerk. Lid van de club zijn is ook eigenlijk mede eigenaar van de club zijn. Uiteraard hebben wij een bestuur die het dagelijks reilen en zeilen in de gaten houdt. Daarnaast werken wij met verschillende vrijwilligers waar we regelmatig op terug kunnen vallen.

Een belangrijk uitgangspunt van de Veldruiters is: kinderen leren omgaan met de dieren. Dat houdt naast het leren berijden ook het leren verzorgen in. Laatste met alles wat daar bij komt kijken zoals toiletteren van de dieren, onderhoud stallen en weides.

De Veldruiters bezitten momenteel twee clubpony`s en één paard. Beginnende ruiters leren hierop het brede scala van bezit van deze prachtige dieren. De gedachtegang is om na enkele jaren door te kunnen stromen naar een eigen dier.

Naast het stallen van de clubpony`s worden de overige stallen tijdens het winterseizoen verhuurd aan eigenaren van privé paarden of pony`s.

De club is aangesloten bij de KNHS. Er zijn leden die via de KNHS wedstrijden rijden. Verder organiseert de club drie maal per jaar onderlinge clubkampioenschappen. We hebben dan ook jaarlijks vanuit verschillende categorieën een clubkampioen.

Jaarlijks organiseren wij een ponykamp van meerdere dagen. Wij zoeken dan een geschikte locatie ergens in de regio en gaan dan met zeker een 25-tal pony`s ongeveer vier dagen heel veel plezier maken. Ook deze activiteit wordt volledig door onze vrijwilligers georganiseerd. Je kunt stellen dat dit een jaarlijks hoogtepunt is.

Onze lessen worden overwegend gegeven door instructrices komende uit onze eigen kweek. Op één na hebben al onze instructrices leren rijden (en nog veel meer) vanuit de Veldruiters. De lessen worden door de weeks in de avonduren gegeven. Op zaterdag lessen we in de ochtenduren. Op de momenten waar er geen lessen worden gegeven is de rijbak in principe beschikbaar voor al onze leden om vrij te kunnen rijden. Daarnaast wordt er ook al een drietal jaar Voltige gegeven (acrobatiek op een pony). Ook deze kinderen rijden wedstrijden uitgeschreven door de gehele regio.

Één van onze activiteiten is onze jaarlijkse Open Dag. Op deze dag presenteren wij ons aan belangstellenden. We laten door o.a. demonstraties zien wat het inhoud om met pony`s en paarden om te gaan. Tevens kan tijdens deze dag al het overige worden ervaren wat onze club te bieden heeft.

Dit jaar hebben wij besloten om ons aan te sluiten bij het Streekgala en tijdens dit Gala onze Open Dag te organiseren. Wij hopen dan ook een breed publiek te bereiken en door middel van de demonstraties en openstelling van ons terrein de mensen enthousiast te krijgen. Uiteraard kunnen de kinderen proeven door middel van kleine ritjes.

Info over de club is terug te vinden via Facebook en onze website.

De Veldruiters

Molenveld 20
6566 CK Millingen aan de Rijn
www.veldruitersmillingen.nl
secr.veldruiters@gmail.com
Facebook